ฝึกอบรม


โครงการอบรมสำหรับผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล รุ่นที่ 7

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หมดเขตรับสมัคร 19 สิงหาคม 2565 โดยผู้สนใจส่งใบสมัครได้ที่อีเมล envhealthmu@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-354-8525, 02-354-8543 ต่อ 2403 หรือ 084-527-2277, 091-928-6955

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565