ติดต่อเรา


ที่อยู่

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 4 อาคารพิชิตสกุลพราหมณ์ (อาคาร 2)
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  • 0-2354-8525, 0-2354-8543 ต่อ 2403
  • 0-2354-8525
  • Environmental Health Mahidol
  • วัน-เวลาทำการ: จันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
  • ปิดทำการ: วันหยุดนักขัตกฤษ์
แผนที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล